OPRAVY A REVIZE TOVÁRNÍCH KOMÍNŮ

 • opravy spárování a vyplnění trhlin
 • opravy hlavice a zhotovení betonové desky
 • montáž a výměna litinových hlavic
 • penetrace a nátěry dříku komínových těles
 • výroba a montáž stupadel,žebříků a ochranných košů
 • výroba a montáž svěrných pasů
 • opravy ochozů
 • nátěry kovové výstroje
 • montáž a oprava hromosvodové soustavy včetně revize
 • oprava a výměna pozičních světel
 • reklamní a letecké nátěry
 • montáž nerezových vložek včetně


Podívejte se do rozsáhlé galerie fotografií.


Revize a odborné prohlídky továrních komínů

 • statické posouzení
 • fotodokumentace

Demolice a demontáž továrních komínů

 • šetrná demontáž bez zátěže okolí

Již 19 let provádíme práce ve výškách a především se specializujeme na opravu údržbu továrních komínů. Spolupracujeme s profesionálními pracovníky, kteří každoročně procházejí náročnými zkouškami se zaměřením na odbornou způsobilost pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Veškeré stavební úpravy, opravy a údržbu komínů provádíme dle normy ČSN 73 4110 VYSOKÉ KOMÍNY ZDĚNÉ a ČSN EN 13084-1 Volně stojící průmyslové komíny.

Kontakt

Karel ŠIMEK
T. G. Masaryka 233
HRONOV
603 900 795

Karel Šimek - opravy komínů